3

Titusener av nordmenn flytter ut av byer og mellom kommuner hver måned.
For mange av disse er din kommune et godt bosted - de vet det bare ikke enda.

Vi hjelper kommuner med å tiltrekke seg nye innbyggere

Nå ut til de som kan og vil flytte til nettopp din kommune!

Vi fokuserer blant annet på rekruttering av av tilflyttere som kan ta med seg jobben sin. Dermed kan et tilflytterprosjekt med oss muliggjøre innbyggervekst uten at det først må skapes nye arbeidsplasser lokalt.

Snakk til potensielle tilflyttere 24/7/365

Hvor mange potensielle tilflyttere treffer dere til daglig?

Vi tilbyr et proaktivt tiltak som gjør at dere når ut til tusenvis av nye potensielle tilflyttere hver eneste dag – hele året!

Tilflytternettsted: Snakk til tilflyttere i form av det de vil vite. Vi sørger for å pakke inn det beste dere kan by på i et innbydende tilflytternettsted 100% skreddersydd dere.

Markedsføring: Vis dere frem til de som er interessert i det dere kan by på. Ved hjelp av effektiv markedsføring vil dere nå målgruppene som faktisk kan og vil flytte til deres kommune.

slik jobber vi
Vi hjelper dere å tiltrekke menneskene som kan og vil flytte til distriktene

God synlighet og kjennskap utenfor kommunegrensa er nødvendig for å tiltrekke seg nye innbyggere. Tradisjonelt tilflytterarbeid mangler den spissingen som skal til for å nå ut til potensielle tilflyttere i stor skala. Vi benytter data- og intensjonsbaserte metoder for å effektivisere markedsføring og kommunikasjon.

Tilflyttere foretrekker digitale kanaler når de skal orientere seg om stedet de vil flytte til. Vi syr sammen en komplett strategi og løsning som imøtekommer informasjonsbehovet til potensielle tilflyttere.

Det holder ikke at informasjonen eksisterer – den må aktivt oppsøke målgruppen. I konkurranse med 355 norske kommuner må din kommune både skille seg ut og synliggjøres som et attraktivt bosted.

Relocate har gjennom undersøkelser og kartlegginger helt unike datasett som gjør at vi kan spisse markedsføringen mot de som kan og vil flytte både bosted og jobb fra by til distrikt. 

Gjennom kreative prosesser og workshops hjelper vi din kommune å spisse kommunikasjon mot tilflyttere. Vi jobber sammen med å utvikle identiteten, styrke posisjoneringen og spisse budskapene mot riktige målgrupper. 

Tilflytting er lønnsomt.

Vi jobber med fokus på resultater. 

Vi avlaster kommunen og sørger for et komplett tilflytterprosjekt som inkluderer strategi, workshops, en skreddersydd nettløsning, kommunikasjon og markedsføring – med god oppfølgning underveis.

 Våre unike løsninger og innsikt gir din kommune muligheten til å få et solid forsprang i utviklingen.

Timingen har aldri vært bedre

Den industrielle revolusjon trakk folk til byene: Nå kan fjernarbeidsrevolusjonen flytte dem ut i distriktene igjen.

Hjemmekontor og tillit

Tilliten til at ansatte kan jobbe produktivt fra hjemmekontor har vokst kraftig gjennom pandemien. Frykten for at ansatte er på «gjemmekontor» er en saga blott.

Samhandling i skyen

Verktøy for digital samhandling har blitt bedre, og arbeidsgivere har investert stort i løsninger som skal hjelpe oss å jobbe effektivt utenfor kontoret.

Digitalt kompetanseløft

Digitaliseringen av arbeid har over et knapt år skutt ti år frem i tid: Selv den største IT-skeptikeren er i dag dreven på videomøter, skjermdeling og lynmeldinger.

Bredbånd og mobilt nett

Visste du at nordmenn er #1 i verden på videomøter? Dette er fordi vi har blant verdens beste infrastrukturer for både fast og mobilt bredbånd.

Bortekontor og co-working

Overgangen fra kontor til hjemmekontor har gjort oss enda mer fleksible enn tidligere: Bortekontor på hytta eller arbeid fra co-working-plasser er normalisert.

Strategier for fjernarbeid

Bedrifter er godt i gang med å forberede seg for en fremtid der en del av arbeidsstyrken sjeldent er innom kontoret. Det handler om attraktivitet, rektruttering og fleksibiltet.

1
NORSKE JOBBER EGNET FOR FJERNARBEID

Pandemien har frigjort oss fra tanken om at arbeid må utføres fra kontoret.

1 %
av oss vil helst jobbe fra distriktene

Stadig flere kan nå realisere drømmen om å ta med jobben ut på landet.

1 %
av bedriftene vil tillate fjernarbeid

Det handler om å beholde og rekruttere de beste hodene.

Vårt kjerneteam

I tillegg jobber vi med mange dyktige frilansere innen web, design, utvikling, markedsføring, innhold og teknologi.

Steffen Kalve

Seniorrådgiver

Steffen har jobbet fra både fjell, bygd og utland for selskaper som Google og Knowit. Han har hjulpet mange av Norges største merkevarer med digitalisering, markedsføring og strategi. Etter mange år som bygutt har han slått seg til ro på bygda – et sted han bor for å leve, ikke bare jobbe.

Ida Selliseth Bakken

daglig leder

Etter mange år i Oslo har Ida vendt snuten tilbake til hjembygda. Med seg i bagasjen har hun blant annet en mastergrad i Statsvitenskap med fokus på bosetting, samt frisk kunnskap om hvordan folk beveger seg i en tid der man kan jobbe utenfor det tradisjonelle kontoret.

Vi gleder oss til å møte dere!

Relocate AS
Org. nr: 925 384 720 MVA
Nordre Vestsidaveg 221, 3677 Notodden